Psychologia Społeczeństwo

Przeznaczenie człowieka — czy można zmienić koleje losu?

Jeśli wierzyć przeznaczeniu, już w momencie urodzenia nasz los od pierwszego do ostatniego tchnienia, jest zapisany na kartach życia. Czy poczucie, że bierzemy życie w swoje ręce, jest zatem tylko ułudą? Ślepy los bywa równie łaskawy, co okrutny. Czy da się zmienić bieg zdarzeń, mimo tego, co nam pisane?

Czym jest przeznaczenie?

Mówiąc inaczej,można określić je jako los, fatum, fortunę. Los człowieka zapisany przez Boga lub bogów. Z definicji jest on z góry określony, a wszelkie wysiłki, które mają zmienić bieg zdarzeń, skazane są na niepowodzenie. Co ma się bowiem dokonać, prędzej czy później się dokona.

Może się wydawać, że złożenie swojego losu na karb przeznaczenia, działa niezwykle deprymująco. Nie do końca tak jest, koncepcja przeznaczenia zakłada bowiem, że mimo wszystko człowiek może w pewnym stopniu decydować o swej przyszłości. Idea fatum nie wyklucza przyczynowości, a więc wpływu obecnych decyzji na dalsze losy i osiągane sukcesy.

Przeznaczenie człowieka i jego znaczenie w życiu

Możemy je postrzegać, jako splot zdarzeń, niezależnych od nas. Czy spotkanie na swej drodze osoby, z którą następnie wiążemy się węzłem małżeńskim na całe życie, jest przeznaczeniem? Można mniemać, że tak. A może jest nim wygrana w telewizyjnej grze losowej, która zmienia całe dotychczasowe życie? Z pewnością i to można przypisać ślepemu losowi.

W innym ujęciu jednak przeznaczenie jest tym, czego każdy w swoim życiu poszukuje. Jest powołaniem do działań, które określają człowieka i kształtują bieg jego przyszłości.

Można to opisać, jako przeznaczenie do bycia muzykiem, malarzem, mechanikiem, księdzem bądź nauczycielem. Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że praktycznie każda droga życiowa wiąże się z konkretnym przeznaczeniem człowieka. Podchodząc do tego w ten sposób, można uznać, że przeznaczenie nie jest wcale jednoznacznym wyrokiem, podpisanym ręką ślepego losu, a wręcz odwrotnie — może być swego rodzaju darem.

Czy da się przewidzieć koleje losu?

Ludzie praktycznie od zarania dziejów próbują na różne sposoby odkryć pisaną im przyszłość. Uciekają się w tym celu do wróżbiarstwa, jasnowidzenia czy też astrologii. Czy rzeczywiście da się odkryć w ten sposób przyszłość? Trudno powiedzieć, nie ma bowiem żadnych dowodów, potwierdzających skuteczność wróżenia.
Również wartość astrologii, która określana jest jako dziedzina pseudonaukowa i opiera się na przewidywaniu przyszłości z ułożenia ciał niebieskich, podawana jest w wątpliwość.
To samo dotyczy jasnowidzenia, czyli przewidywania losów człowieka w czasie i przestrzeni bez użycia percepcji zmysłowej. Nie istnieją żadne dowody ani eksperymenty naukowe, które mogłyby potwierdzić istnienie samego zjawiska, jak i skuteczność owej metody przewidywania przyszłości.

Jednakże, jeżeli coś nie znajduje potwierdzenia w świecie nauki, czy oznacza to, iż z całą pewnością nie istnieje? Jest to kwestia wysoce dyskusyjna. Przeznaczenie człowieka to zjawisko, które z jednej strony jest podważane, z drugiej zaś istnieją ludzie, którzy głęboko wierzą w jego istnienie. Jedno jest pewne, należy zachować odpowiedni balans pomiędzy wiarą w ślepy los a zaprzeczaniem mu. Nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że nasza karta jest zapisana po ostatni dzień, to nie siedźmy z założonymi rękami, lecz żyjmy tak, by niczego nie żałować.