Porady

Jak napisać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Czasem zdarza się tak, że wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony przez sąd, co może okazać się być niesprawiedliwym. Wtedy możliwe jest złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych rzeczach podczas jego składania – przypominają radcy z kancelarii prawnej PrzemyslawMalinowski.pl.

Okres czasu

Warto pamiętać o tym, że wniosek taki można złożyć jedynie w okresie czternastu dni od doręczenia decyzji stronie postępowania. Jeżeli decyzja została ogłoszona ustnie, to w ciągu czternastu dni od takiego ogłoszenia. W okresie późniejszym nie można złożyć wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponadto decyzja o przyjęciu wniosku lub jego odrzuceniu zostanie podjęta w ciągu miesiąca.

Umocnienie się decyzji

Ważne jest również to, że decyzja w sprawie której składane było odwołanie, staje się prawomocna dopiero po rozpatrzeniu wniosku. Tak więc do momentu wyjaśnienia się sprawy, początkowa decyzja nie może wywoływać żadnych skutków prawnych. Dopiero, jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie odrzucony, to początkowa decyzja staje się prawomocna.

Cena

Składanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie jest związane z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Złożenie takiego dokumentu jest całkowicie bezpłatne. Nie ponosi się również żadnych kosztów, zarówno po złożeniu wniosku, jak również po jego rozpatrzeniu (https://przemyslawmalinowski.pl/).