Porady

Gdzie zamówić tłumaczenia przysięgłe?

Jeżeli potrzebny jest przekład dokumentów, mających następnie zostać oddane do urzędu, tzn. zachować swoją moc prawną, niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego – informują specjaliści z Fromtotlumaczenia.pl.

Na jakiej zasadzie odbywają się tłumaczenia przysięgłe?

Do wykonania tego rodzaju przekładu niezbędne jest zdanie egzaminu, zazwyczaj poprzedzonego rocznym lub dwuletnim kursem na studiach podyplomowych. Tłumacz nabywa w ten sposób specjalne uprawnienia oraz pieczęć, którą poświadcza, że dokumenty przekazywane do wskazanej instytucji są zgodne z oryginałem.

Za wyjątkiem ceny (stawki za tego rodzaju przekład są znacznie wyższe niż za zwykłe) i pieczęci, jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna – wszystkie wykonywane tłumaczenia przysięgłe muszą posiadać formę papierową.

Skąd wziąć taką osobę?

Większość tłumaczy przysięgłych współpracuje z firmami translatorskimi, oferującymi swoje usługi w zakresie konkretnych języków. Najpopularniejszym z nich jest język angielski. Związane jest to z charakterem dokumentów, jakie mają być poświadczone. Osoby zatrudnione za granicą często potrzebują oficjalnych zaświadczeń, aktów urodzenia czy małżeństwa w staraniu się o pobyt stały, legalną pracę, zasiłki i świadczenia w państwach, do których się udają.

 

Najlepiej jest szukać w najbliższych dużych miastach – jeżeli to rzadki język – bądź w agencjach i szkołach językowych – niektórzy lektorzy mogą wskazać, gdzie się udać oraz do kogo się zwrócić po tłumaczenia Opole jest miastem, gdzie znajduje się dużo biur specjalizujących się w tłumaczeniach przysięgłych.